Celostna podoba in urejanje kraja

Osnovni in glavni program ter namen delovanja sekcije je: Naj bo naša dolina čista, gostoljubna in urejena. Sekcija si tako že od ustanovitve prizadeva za urejeno in lepo celotno dolino, posebej pa naselij. Med akcijami, ki izpolnjujejo program so: spomladanska čistilna akcija, že drugo leto zapored skupaj s šolo organizirano pleteno urejeno obrežja potoka pri Termah Snovik, predavanja o rožah, gojenju in skrbi zanje, akcija Deset tisoč sončnic in letos že drugo leto predstavljanje in ocenjevanje najlepših balkonov v dolini na območju društva.
 
Med programskimi opredelitvami in cilji pa so ob ustanovitvi sekcije zapisali tudi ureditev vaškega jedra (ob cerkvi, pod lipo, pri vaškem koritu…), urejanje skupnih oziroma nikogaršnjih površin, postavitev panojev za plakatiranje in informativnih tabel, ureditev avtobusnih postajališč.
 
Aktualne akcije pa so: kozolci so lahko posebnost in okras kraja, danes zapuščena njiva s plevelom, jutri njiva sončnic...

Novice in dogodki povezani s to kategorijo:

Napovednik

Trenutno ni objavljene nobene napovedi