Kolesarske in pohodniške poti

Že ob ustanovitvi društva so v sekciji zapisali v programu, da bodo v Tuhinjski dolini urejali kolesarske in pohodniške poti. Zato so na Geodetskem zavodu Slovenije naročili dokumentacijo za izris oziroma izpis območja ob Nevljici od Kamnika do Šmartnega z vrisanimi parcelnimi mejami in parcelnimi potmi. Takratni prvi predsednik Tomaž Zore pa se je povezal tudi s predstavniki TD Radomlje in Motnik, kamor se nadaljujejo poti iz območja TD Tuhinjska
dolina.  
Danes so v programu in tudi že znane pohodne poti na Miklavža, Črnivc, Vranja peč-Palovče, Pirševo, Potok, Rožično.
Sekcija vsako leto organizira tudi kolesarski vzpon iz Snovika na Veliko planino.

Novice in dogodki povezani s to kategorijo:

Napovednik

Trenutno ni objavljene nobene napovedi