Etnološka sekcija

 

Etnološka sekcija v Turističnem društvu Tuhinjska dolina ima v programu ohranjanje kulturne dediščine z organizacijo etnoloških prireditev, ki prikazujejo stare običaje in predmete, povezane s kmečkim delom in življenjem ter5 bivanjem v dolini.
Eden od ciljev je tudi obnova nekaj starih, že skoraj pozabljenih objektov ali naprav (mlini, kašče,…), ki bi jih pokazali obiskovalcem doline, ki jih takšna preteklost zanima.
Med prireditvami, ki so jih po ustanovitvi član sekcije že predstavili, so danes že posebno poznane Žive jaslice ob koncu leta, Velikonočni sejem in osrednja etnološka prireditev avgusta. Zvrstile so se že prireditve Od zrna do kruha, Kmečka ohcet, Kmečka opravila v dolini, letos pa pripravljajo pogled v čase Furmanov.

 

Novice in dogodki povezani s to kategorijo:

Napovednik

Trenutno ni objavljene nobene napovedi